Informatie over onze school, aanmelden nieuwe leerlingen en kennismakingsgesprekken
Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Uiteraard is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen. Wij zullen zorgen voor een passende
vorm zodat we ons houden aan RIVM richtlijnen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Anita Brugman via email a.brugman@so-dewissel.nl

Onze school is weer open
Onze school is vanaf 11 mei 2020 gefaseerd opengegaan. Wij houden ons zo strikt mogelijk aan de RIVM-richtlijnen. Hierdoor kan het voorkomen dat er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het onderwijs op school te verzorgen. Wij doen ons best, maar kunnen geen garanties geven. In voorkomende gevallen zullen we dit tijdig met u communiceren. 

Vragen?
Schroom bij vragen niet en bel of mail met de school.