SO De Wissel zet in op een duidelijke, gestructureerde onderwijsomgeving waar rust, veiligheid en structuur sleutelwoorden zijn. Leren is een doel en middel om uiteindelijk waar mogelijk, de einddoelen van het basisonderwijs op groep 8-niveau te behalen. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en capaciteiten van het kind.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het team van SO De Wissel bestaat uit gespecialiseerde en gemotiveerde leerkrachten. Basisrust in alle ruimtes is van groot belang in de school. De leerkrachten besteden veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling, de omgang met elkaar en het aanleren van sociale vaardigheden. Op een speelse manier leren we de leerlingen omgangsvormen aan. In een zo min mogelijk veranderende omgeving bieden we kinderen een specifiek en toereikend alternatief voor hun gedrag in een sociale situatie. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een vast en gewenst patroon van handelen.