Met de wet Passend Onderwijs is de toelating van leerlingen tot het speciaal onderwijs gewijzigd. Voorheen konden leerlingen met een indicatie toegelaten worden op een school voor speciaal onderwijs.
Vanaf 1 augustus 2014 is in plaats daarvan een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Heeft u uw kind aangemeld voor een school voor speciaal onderwijs? Dan bepaalt het samenwerkingsverband of uw kind toelaatbaar is. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de problematiek van uw kind. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind het beste op zijn of haar plek is in het so, dan geeft het voor uw kind een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af.

Voor het samenwerkingsverband de verklaring afgeeft, wint het onafhankelijk advies in bij deskundigen over de toelaatbaarheid. Als ouders krijgt u altijd een afschrift van dit advies. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het so. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet u uw kind bij een andere school aanmelden.

Voor meer informatie kunt u bellen met de Adjunct-directeur, telefoonnummer: 0546 - 539404