Ook onze school heeft het vignet Gezonde school!

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Dat betekent dat we zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Inmiddels heeft onze school twee themacertificaten behaald voor relaties en seksualiteit en voeding.

Meer over het vignet gezonde school

 

De gezonde school binnen De Wissel

De Wissel besteedt veel aandacht aan een gezonde leefstijl. Want als kinderen goed in hun vel zitten, dan kunnen ze ook beter presteren. Het is belangrijk dat kinderen voordat ze naar school komen goed ontbijten. In de ochtendpauze eten we fruit of groente en drinken we water of thee.

Schoolfruit

Onze school doet mee met EU Schoolfruit zodat we in elk geval 20 weken van het schooljaar voor drie dagen per week fruit geleverd krijgen voor onze leerlingen. De overige dagen neemt de leerling dit zelf mee naar school.

 

 

Kraanwaterdagen

Op de korte dagen (woensdag en vrijdag) hebben wij een zogenaamde kraanwaterdag. Op deze dagen drinken we alleen kraanwater en/of thee. De overige dagen kan er zelf drinken meegegeven worden mits het suikervrij is. Frisdrank, limonade, vruchtensap en sportdranken bevatten veel suikers en mogen niet mee naar school.

Traktaties

Traktaties zijn en blijven een feestje waarbij de jarige samen met de ouder of verzorger bepaalt wat er getrakteerd gaat worden. Onze voorkeur gaat uit naar gezondere traktaties maar stellen wij niet verplicht. Wel vragen wij om de traktatie klein te houden en het bij een kleine portie te laten. Eventueel is er ook de mogelijkheid om op een klein cadeautje (potlood, stuiterbal, stickers o.i.d.) te trakteren in plaats van iets eetbaars.

Schoolreis & snoepen

Schoolreis is het leukste uitje van het jaar en daar hoort ook wel snoepen en wat ongezondere keuzes van voeding en drinken bij. Deze dag zullen wij daar ook losser in zijn. Bijna bij alle schoolreizen wordt er geregeld dat de leerlingen wat lekkers krijgen te eten tussen de middag, dat er voldoende aanbod van water en ranja is en vaak ook nog een ijsje. Wij als team nemen ook nog wat lekkers te snoepen mee voor tussendoor zodat alle leerlingen hetzelfde aangeboden krijgen die dag en er geen tassen vol met diverse snoep en chips meegaan.

Lesaanbod gezonde voeding

Door de hele school in alle groepen worden smaaklessen gegeven. Hier maken de leerlingen door zelf te proeven en ervaren kennis met verschillende voeding en ook dat lekker en gezond goed samen kunnen gaan. Er wordt hier ook educatieve ondersteuning bij gegeven zodat leerlingen ook beter begrijpen waar ons eten vandaan komt, wat eten voor onze gezondheid en energie betekent etc. Meer weten? Kijk op www.smaaklessen.nl

Daarnaast doen wij met onze midden- en bovenbouwgroepen mee met het IK EET BETER project en in de onderbouw doen we mee met het moestuinproject.

Wij koken geregeld met onze leerlingen en kiezen bewust de gezondere variaties van recepten …

Ook doen wij elk jaar mee aan het Nationaal Schoolontbijt, Eu Schoolfruit en Kraanwaterdag.

Themalessen relaties & seksualiteit

Op De Wissel werken wij met de lesmethode Kriebels in je buik. Deze lesmethode sluit per groep aan bij de kerndoelen die passend zijn bij hun leeftijd. Mede hiermee willen wij onze leerlingen een positieve kijk op seksualiteit geven, weerbaar maken en normen en waarden bijbrengen, zodat zij nu en later verantwoorde keuzes kunnen maken rondom relatie en seksualiteit. Op deze manier wordt er met relationele en seksuele vorming de basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen gelegd, zodat ze:

  • Respect hebben voor zichzelf en anderen.
  • Zich bewust zijn van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden.
  • Steeds betere beslissingen kunnen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. (weerbaarheid).
  • Zich bewust zijn van de seksuele diversiteit en daar respectvol mee omgaan.