SO De Wissel is een cluster 4 school voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar. Door een psychiatrisch en/of gedragsprobleem kunnen deze leerlingen binnen het regulier basisonderwijs niet tot moeilijk functioneren. De leer- en gedragsproblemen van de kinderen liggen op verschillende gebieden, van een vorm van autisme, ADHD, hechtingsstoornis tot diffuse gedragsproblematiek.

Optimale leeromgeving

Met veiligheid, zorg en structuur creƫren we bij SO De Wissel een optimale leeromgeving. Daarbij bieden we aangepaste, gerichte onderwijskundige hulp in kleine leergroepen.

Leren is een doel en middel om uiteindelijk waar mogelijk, de einddoelen van het basisonderwijs op groep 8-niveau te behalen. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en capaciteiten van het kind.

We zorgen ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij en in het regulier of speciaal voortgezet onderwijs.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het team van SO De Wissel bestaat uit gespecialiseerde en gemotiveerde leerkrachten. Basisrust in alle ruimtes is van groot belang in de school. De leerkrachten besteden veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling, de omgang met elkaar en het aanleren van sociale vaardigheden. Op een speelse manier leren we de leerlingen omgangsvormen aan. In een zo min mogelijk veranderende omgeving bieden we kinderen een specifiek en toereikend alternatief voor hun gedrag in een sociale situatie. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een vast en gewenst patroon van handelen.